Đèn mành rèm thả dài của chúng tôi có các kích thước chiều thả xuống như sau: 1,5met 2met 2,4met 3met 5met 7met 10met. Chúng tôi có 2 dòng sản phẩm đèn led mành được liệt kê dưới đây:

loại a - Đèn mành rèm thả dài chống nước

loại b - Đèn mành rèm thả dài dùng dưới mái hiên & Trong Nhà

loại C - Đèn led mành rèm thả dài dùng trong nhà

Hình ảnh tham khảo