Đèn Dây Thằng - loại B - Thế Giới Đèn Nháy

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Đèn nháy trang trí dạng dây thẳng có chiều dài 10m, 20m, 50m, 200m dùng lâu dài trong nhà và dưới mái hiên