Đèn Dây Thằng - loại C - Thế Giới Đèn Nháy

Hiển thị một kết quả duy nhất

Loại đèn nháy dây dạng thẳng sử dụng dây điện trong suốt lõi đồng. Sản phẩm có thể dùng trng nhà lâu dài. Không nên sử dụng ngoài trời để đảm bảo an toàn