Đèn Nháy Lưới ngang 1.5m - cao 1.5m (chớp nháy 8 chế độ) - Thế Giới Đèn Nháy